<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Wat is de status van de arbeidsmarkt in de branche IT?

3 min leestijd
Luke Recruitment
Luke Recruitment op 07 January, 2021

De branche IT is de laatste jaren enorm gegroeid. Maar wat is momenteel de status van deze branche en wat is de invloed van corona? We vroegen het aan Robin Dennie, Markt Manager IT.

Wat heb je de afgelopen maanden binnen de branche IT zien gebeuren?
'Organisaties nemen in deze tijd eerder en sneller beslissingen als het gaat om verandering van koers. Mensen met een visie of aanpak die geen hout heeft gesneden de afgelopen periode, worden sneller gewisseld dan voor de coronacrisis. Als organisatie moet je nu sneller kunnen schakelen en sneller durven te veranderen.

De IT branche is de door de coronacrisis enorm gegroeid. Organisaties stonden onder druk om sneller te digitaliseren.
Voor cruciale functies binnen de IT ging de werving dus gewoon door. Binnen het team IT bij Luke zagen we in 2020 dan ook een groei van 34% aan vacatures binnen de IT branche. Binnen IT organisaties groeien we structureel ieder jaar, maar in 2020 zagen we binnen andere branches ook dat het zwaartepunt meer is komen te liggen op IT activiteiten vanwege de wens om (sneller) te digitaliseren. Daarnaast merken we dat IT professionals nu meer dan ooit behoefte hebben aan zekerheid. Als organisatie heb je nu echt meer nodig dan een jaarcontract om een IT talent te verleiden om de overstap te maken.'

Naar welke functies is momenteel veel vraag binnen de branche IT?
'Momenteel zien we dat er een toenemende vraag is naar IT-testers. Mensen die software implementeren en vervolgens de software testen om te kijken of de intergratie en data-koppeling op de juiste manier worden doorgevoerd in het systeem. Doordat we nu alles digitaal doen, is het dus van belang dat deze processen naadloos op elkaar aansluiten en optimaal werken. Door het thuiswerken, hebben deze functies de afgelopen tijd een enorme groei doorgemaakt.'

Heb je verschillen gezien in hoe organisaties omgaan met de coronacrisis?
'Jazeker! Met name de aanpak was bij veel organisaties verschillend, want hoe neem je medewerkers mee in de veranderingen binnen je organisatie? Daar was geen organisatie op voorbereid.
Iedere organisatie moest in 2020 de opbrengsten en investeringen opnieuw toetsen. Uiteraard hebben wij diverse relaties gesproken (vooral diegene met internationale activiteiten) die langer de tijd nodig hadden om hun model te veranderen en geen andere keuze hadden dan behoudend investeren. Echter, spraken we ook met organisaties die rust en vertrouwen hebben gevonden in dit onzekere jaar en juist wilden investeren in talent voor vervangende, maar vooral ook nieuwe posities.'

Wat is momenteel de grootste uitdaging binnen de IT branche? 
'Bij alle IT-innovaties en digitaliseringen is het binnenhalen van de juiste kennis altijd al de grootste uitdaging geweest en in deze tijd wordt dit nóg meer onderstreept. Als je talent en de juiste kennis weet te vinden, uit welke voor de hand liggende of juist onwaarschijnlijke hoek dan ook, dan voegt dit altijd de gewenste en, juist nu, de noodzakelijke waarde toe.'

Is jouw organisatie op zoek naar professionals in de IT? Neem dan contact op met Robin Dennie, Markt Manager IT via robindennie@luke.nl.

TAGS:
Luke Recruitment
Luke Recruitment - Dare To Grow
Gerelateerde blogs