<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Dare to grow: Nico Verbaan (HR Director bij Elekta)

6 min leestijd
Lieke van G
Lieke van G op 21 October, 2020

Ons motto ‘Dare to grow’ is toepasselijk als gekeken wordt naar de groei en ambities binnen Elekta. De afgelopen 2 jaar heeft Luke maar liefst 19 nieuwe medewerkers bij Elekta in Veenendaal geplaatst. Elekta is de toonaangevende innovator van apparatuur en software die is ontworpen om de levens van mensen met kanker en hersenaandoeningen te verbeteren, te verlengen en te redden. De vestiging in Veenendaal focust zich specifiek op Brachytherapy, een bepaalde methode van bestraling. Wij gingen met Nico Verbaan, in gesprek over zijn rol als HR Director bij Elekta en de huidige ontwikkelingen, uitdagingen en ambities voor de toekomst binnen de organisatie. 

Avatar Nico

Vertel in het kort iets over jezelf? Wat is je achtergrond?
‘Mijn naam is Nico Verbaan en ik heb ruim 35 jaar werkervaring, met name in HR. Ik heb een bedrijfskundige opleiding en dat typeert mij ook op het gebied van HR. Ik kijk namelijk altijd vanuit resultaat. Een van mijn slogans is: “verbinden van mens en resultaat”. Naar mijn mening kan het één niet zonder het ander. Ik heb vooral gewerkt voor bedrijven in de ICT, zakelijke dienstverlening, techniek en ik werk nu sinds 2 jaar voor medical devices. Daarvoor deed ik interim opdrachten, maar ik kreeg de behoefte om weer duurzaam aan HR beleid te werken waar ik zelf ook de resultaten van beleef. Ik ben toen weer gaan solliciteren en zo kwam Elekta op mijn pad.’

Waarom heb jij destijds ‘ja’ gezegd tegen Elekta?
‘Ik moet eerlijk toegeven, toen ik de website bezocht was ik niet direct overtuigd. Maar toen ik voor het eerst bij Elekta op kantoor kwam, viel mij direct de openheid en informaliteit van de medewerkers op. Daarnaast vond ik de manier van gesprekken voeren erg prettig. Ik was onbekend met het product dus toen ik me daarin ging verdiepen, was ik erg onder de indruk. De omvang van het bedrijf (wereldwijd 4.000 medewerkers) en het internationale aspect triggerde mij enorm.’

De organisatiecultuur bij Elekta gaf voor jou dus echt de doorslag?
‘Absoluut. Het passen bij een cultuur, het elkaar energie geven, is naar mijn mening altijd de belangrijkste voorwaarde voor presteren. Menig business leaders vinden dat ingewikkeld, want als je je targets behaald dan is het goed. Ik heb in voorgaande jaren ontdekt, iemand die gedreven is vanuit de intrinsieke motivatie, die gaat uiteindelijk beter presteren. Sterker nog, al zal hij of zij niet beter presteren, zijn of haar omgeving gaat hem of haar helpen beter presteren. Wanneer je mensen binnen je organisatie hebt die 'engaged' zijn, gaat de gehele organisatie hierdoor beter presteren. Daarnaast zie je maatschappij ook kantelen van 'performance-based' denken naar 'engagement-based' denken. Om die reden denk ik ook dat organisaties met een sterke cultuur, bijvoorbeeld Nike of Ikea, en dus ook Elekta, altijd succesvol blijven in de markt. Puur omdat zij een sterke identiteit hebben. Mensen gaan niet werken bij deze organisatie als ze niet passen bij die identiteit. Ik ben een voorstander om als organisatie energie te steken in mensen die mee willen veranderen én intrinsiek gemotiveerd zijn.’

Foto Elekta 2

Wat heb jij de afgelopen 2 jaar voor ontwikkelingen gezien bij Elekta?
‘De eerste ontwikkeling is dat we van een 'functionele organisatie' naar een organisatie met 'business lines' zijn gegaan. We kennen sinds 2019, 5 business lines en 7 regio’s. In Veenendaal is de business line Brachytherapie geconcentreerd. Brachytherapie is een vorm van radiotherapie waarbij een stralingsbron binnen of naast het gebied van de vereiste behandeling wordt geplaatst. Deze therapie wordt in het algemeen gebruikt als een effectieve behandeling voor baarmoederhals-, prostaat-, borst- en huidkanker. Ook kan het worden gebruikt om tumoren te behandelen op verschillende plaatsen van het lichaam. Persoonlijk denk ik, dat business lines met een focus op één expertise , een goede ontwikkeling is geweest voor de identiteit van Elekta, en zeker in Veenendaal.

Verder hoop ik bij te dragen aan onze open en transparante bedrijfscultuur. Het op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen binnen de organisatie, maar ook wat er speelt bij de mensen is naar mijn mening een van de belangrijkste pijlers van goed HRM.’

Wat is er veranderd in de samenstelling van medewerkers ten opzichte van 2018 bij Elekta?
‘We zijn internationaler geworden, mede dankzij Luke. Veel medewerkers uit andere culturen. We kijken bewust naar de menselijke match. Passen ze binnen onze cultuur? En passen ze binnen onze moderne tijdgeest? Het is belangrijk dat medewerkers meebewegen met de ontwikkelingen in de markt. In de selectie van nieuwe medewerkers letten we daar sterk op, en Luke heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Dat heeft er ook in geresulteerd dat we 19 mensen hebben aangenomen via Luke. Op die manier ontstaat er vertrouwen en weten we ook, Luke weet wat bij ons past.'

Mooie woorden. Momenteel zitten we allemaal in een onzekere periode. Wat is momenteel de grootste uitdaging binnen Elekta?
‘Momenteel is dat toch het coronavirus. We werken nu bijna 6 maanden vanuit huis, terwijl we gewend zijn om dicht bij elkaar te werken, op één locatie. Daar moeten we echt een beleid op maken. Hoe houd je, terwijl je op afstand werkt, de sociale binding en de kennisdeling? Dat is een uitdaging.

Maar over het algemeen lijken we de Corona-crisis goed te doorstaan. Je ziet dat mensen creatief worden. Er worden online trainingen gegeven, instructie video’s gemaakt en op afstand gaan mensen elkaar helpen voor een serviceklus waar normaal iemand voor zou reizen. Natuurlijk zijn er veel mensen die minder gemakkelijk hun werk kunnen doen, maar mensen gaan creatief hun tijd besteden om het werk in de toekomst gemakkelijk te maken. Dat zijn goede dingen. De uitdagingen voor HR zijn om de sociale binding te behouden, het kennisniveau van ons als marktleider op peil te houden en te zorgen voor een veilige en prettige werkomgeving.’

Foto elekta 1

Hoe houden jullie als team/organisatie de teamspirit hoog?
‘We hebben een gezamenlijke passie en dat is zoveel mogelijk mensen beter maken. Er is een bepaalde openheid en respect naar elkaar en hierdoor ontstaat er ook een gezamenlijke drive. Wanneer we dan resultaat zien, dan versterkt het elkaar alleen maar. Op die manier houden we de teamspirit hoog.’

Wat zijn de ambities van Elekta? Waar willen jullie over 5 jaar staan?
‘We zien de brachytherapie als onmisbaar onderdeel in de kankerbestrijding. Dat is de missie die we hebben. Het kennisniveau op peil te houden is hierbij de grootste uitdaging. De eerste ambitie is om de kennis over de brachytherapie te verspreiden. Met name in landen waar het moeilijk toegankelijk is. 95% van alle bestralingsapparatuur wereldwijd is beschikbaar voor 20% van de wereldbevolking. Er zijn nog veel plekken waar we dus waarde kunnen toevoegen.

Om dit te realiseren, is er enerzijds kennis nodig, want ziekenhuizen gaan ons apparatuur niet aanschaffen als zij hiervoor niet de mensen in huis hebben met deze kennis. Om deze ambitie te behalen, blijven we onze eigen medewerkers intensief trainen, ook in andere landen.

Naast intern opleiden, is onze ambitie ook om extern op te leiden. Dit doen we door middel van de BrachyAcademy. Hier brengen we deskundigen bij elkaar. Zij bespreken voornamelijk Brachytherapie als methode. Wanneer Brachytherapie groeit in de wereld, dan verkopen we automatisch meer. We zijn marktleider dus wij hebben ook een verantwoordelijkheid om de wereld op te leiden. Deze ambitie zal niet anders zijn over 5 jaar. Het op peil houden van kennis, is voor ons het belangrijkste. 

Maakt dat jou ook trots om bij Elekta te werken?
‘Absoluut. We doen bij Elekta echt iets gaafs en bijzonder. We zijn geen dertien in een dozijn. De kunst is om de kennis en kunde altijd op het hoogste peil van de wereld te houden.’

Wij danken Nico Verbaan, hartelijk voor zijn openheid en input. Spreekt jou de missie en ambities van Elekta aan? Bekijk dan nu onze openstaande vacature bij Elekta voor de functie Supplier Development & Quality Engineer en Manufacturing Planner via deze link. 

TAGS: